AVENTURA EROULUI LEGENDAR: Ciclul evoluției umaneFiința umană este formată din suflet, spirit și trup. Spiritul se află într-un ciclu evolutiv al existenței format din naștere, viață, moarte fizică a trupului și reincarnarea spiritului într-un alt trup. La renaștere, deci la reincarnarea spiritului, ființa umană se află pe un nivel mai evoluat al existenței și deci procesul de evoluție spirituală poate fi văzut ca un proces sub formă de spirală. Acest proces ciclic funcționează până în momentul în care spiritul se purifică și se contopește cu sufletul. În acest moment ființa umană devine atotputernică, omniscientă și capătă libertatea deplină de a trăi. Ea se poate reîntoarce în lumea materială pentru a ajuta umanitatea la ridicarea nivelului de conștiință și a celui de bunăstare materială al oamenilor.

Pământul este Plat, Imobil și Infinit. Pe Pământul Plat, Imobil și Infinit Soarele efectuează o mișcare de rotație spiralată asemănătoare cu cea efectuată de ființa umană în procesul de evoluție.

Mișcarea Soarelui pe deasupra Pământului este o mișcare spiralată ce descrie un trunchi de con și este formată dintr-o mișcare circulară pe orizontală și o mișcare de du-te-vino pe verticală. Mișcarea circulară produce ciclul zi-noapte, în timp ce mișcarea pe verticală produce anotimpurile. Mișcările Soarelui se datoresc faptului că Soarele se află pe un plan Ceresc ce se rotește și care este înclinat față de planul Pământului Plat, Imobil și Infinit.

Mișcarea spiralată de rotație a Soarelui pe deasupra Pământului Plat are efecte profunde asupra vieții și a conștiinței. Mișcarea de rotație a Soarelui cauzează trecerea ciclică a ființei umane de la starea de veghe la o stare subconștientă, la starea de somn. Trupul uman s-a adaptat la mișcarea de rotație a Soarelui așa de bine încât el produce aceste schimbări ciclice în conștiința omului chiar și fără activarea unui proces de gândire remarcabil. Mișcarea pe verticală a Soarelui are de asemenea un efect semnificant asupra vieții și a conștiinței insuflând trilioanelor de forme de viață impulsul de a încolți, de a înflori, de a face fructe și apoi de a intra într-un proces de dezintegrare, în timp ce alte bilioane de alte specii hibernează, se înmulțesc sau migrează în masă.

Cea de-a treia mișcare celestă, mișcarea de precesie a echinocțiilor, ce provine din faptul că planul pe care se mișcă Soarele este înclinat, este mai puțin înțeleasă de către oameni decât primele două mișcări, deci decât mișcarea pe orizontală și cea pe verticală a Soarelui. Civilizațiile antice din întreaga lume ne-au transmis mesajul clar și anume faptul că mișcarea de precesie a echinocțiilor are și ea un efect transformațional. Impactul mișcării de precesie a echinocțiilor se distinge de celelalte două mișcări prin scala sa temporală. O efemeropteră trăiește o singură zi și de aceea ea nu cunoaște nimic despre anotimpuri, iar ființa umană are o durată de viață care este de cam numai 1/360 din cei cca. 24.000 de ani ai ciclului complet al mișcării de precesie a echinocțiilor.
Așa cum această insectă, care trăiește o singură zi și s-ar putea naște într-o zi înnorată, nu are nicio idee despre zilele splendide cu soare, așa și ființa umană, născută într-o eră caracterizată prin egoism și materialism, nu prea este conștientă despre o posibilă eră spirituală bazată pe altruism, în care oamenii se vor afla pe o treaptă superioară a conștiinței și în care va domni iubirea, înțelepciunea, pacea, armonia, știința, libertatea și bunăstarea materială. Strămoșii noștri antici ne-au trimis mesajul că mișcarea de precesie a echinocțiilor are un efect asupra conștiinței umane. Multe culturi antice susțin că istoria umanității și evoluția conștiinței sale sunt în strânsă legătură cu mișcarea de precesie a echinocțiilor. Un ciclu complet al acestei mișcări era denumit „Marele An” de către Platon. Noi dovezi astronomice și arheologice sugerează că un astfel de ciclu ar exista cu adevărat. Observarea celor trei mișcări mai sus menționate este relativ simplă.

Mișcarea de rotație a Soarelui o putem observa prin faptul că Soarele răsare în est și apune în vest la fiecare douăzeci și patru de ore. Dacă ne uităm la stele numai o dată pe zi vom vedea același lucru pe tot parcursul anului și anume: stelele răsar în est și apun în vest. Cele douăsprezece constelații zodiacale se deplasează cu o rată de cam una pe lună, altfel spus o constelație îi ia locul celeilalte după o lună, astfel încât ele se reîntorc la punctul de pornire după douăsprezece luni. Dacă ne uităm la stele numai o dată pe an, să spunem că ne uităm exact în momentul când are loc echinocțiul de toamnă, vom observa că stelele se deplasează retrograd, deci în sens opus celorlalte două mișcări, cu o rată de cam un grad la cca. șaptezeci de ani. În acest ritm, echinochțiul de toamnă are loc într-o nouă constelație aproximativ o dată la fiecare 2.000 de ani. Un ciclu complet, de trecere a echinocțiului de toamnă prin toate cele 12 constelații, se realizează în cca. 24.000 de ani.

Acest ciclu este denumit precesia, precesie înseamnă mișcare retrogradă, echinocțiilor raportat la stelele fixe.

Mișcarea de precesie a echinochțiilor prin cele douăsprezece constelații zodiacale este pur și simplu datorată faptului că planul ceresc pe care se află Soarele este înclinat și se rotește.

Rotația planului ceresc schimbă punctul de observație a stelelor pentru un observator aflat pe Pământ. Așa precum mișcarea diurnă și anuală a Soarelui produce ciclul de zi și noapte și cel al anotimpurilor, așa produce și mișcarea de precesie a echinocțiilor un ciclu ce afectează viața și conștiința.

Mișcarea de precesie a echinocțiilor afectează viața și conștiința la o scară mult mai mare datorită traiectoriei de anvergură gigantică pe care o parcurge planul ceresc în cadrul acestei mișcări. Soarele parcurge o traiectorie spiralată. Această mișcare spiralată a Soarelui are forma ciclului evolutiv în care se găsește ființa umană și afectează viața și conștiința umanității. După cum observăm ciclul evolutiv al omului se află înscris în cer de către Creatorul Universului cu ajutorul Soarelui și a Stelelor.
Faptul că mișcările Soarelui și ale stelelor influențează ființa umană și umanitatea atât în plan fizic cât și în plan spiritual este consemnat și în Biblie, în Evangelia după Matei 6:10, prin expresia:

„Precum în cer, aşa şi pe pământ.”
Cu alte cuvinte acest citat biblic ne spune că mișcarea Soarelui și a stelelor de pe cer influențează viața de pe Pământ.

Evoluția ființei umane și a umanității nu este un proces preprogramat de la care nu te poți abate. Dimpotrivă! Decursul acestui proces depinde de caracteristicile și modul de comportament al persoanei respective. Pentru a înțelege mai bine acest lucru îl voi descrie cu ajutorul unei parabole. Ființa umană se află într-un labirint extrem de complicat plin de obiecte contondente și de capcane. Acest labirint simbolizează ciclul evolutiv format din naștere, viață, moarte fizică și renaștere. Ea este legată la ochi cu eșarfa iluziei, a neștiinței și a manipulării. Scopul ei este să găsească ieșirea din labirint.

Ieșirea din labirint simbolizează faptul că ființa umană a devenit maestra celor două lumi, a lumii materiale și a celei spirituale, și a obținut libertatea deplină de a trăi. Datorită faptului că ființa umană se află într-un labirint extrem de complicat și a faptului că este legată la ochi, ea trebuie să sufere un timp foarte îndelungat până când va găsi ieșirea. În momentul în care ființa umană cunoaște drumul spre ieșire și își dă jos eșarfa de la ochi, ea poate parcurge drumul spre ieșire într-un timp mai scurt și fără să sufere. În unele culturi acest ciclu evolutiv se numește „roata destinului”, „roata karmei” sau „ciclul vieții”.

Acest drum este drumul parcurs de ființa umană, de omenire și de toate ființele din Univers având drept scop realizarea ființei perfecte, atotștiutoare și atotputernice. Ciclul evoluției umane este descris sub formă de parabolă în numeroase legende și mituri, dar și în povestirile și basmele multor popoare. În aceste legende, mituri, povestiri și basme apare un personaj ce parcurge, în mod complet sau parțial, stagiile ciclului evolutiv. De aceea, această parabolă poate fi denumită aventura eroului legendar. Eroul parcurge mai multe stagii până când devine maestrul celor două lumi: al lumii spirituale și al celei materiale. În acest moment el câștigă libertatea deplină de a trăi. El se poate reîntoarce în lumea materială pentru a ajuta la ridicarea nivelului spiritual și material al oamenilor.


Aventura Eroului Legendar: Ciclul evoluției umane

Fisier PDF
Nr. pagini: 164
Mărimea pe disc: 3,60 MB

Această carte explică ciclul evolutiv uman. Conștientizarea ciclului evolutiv al ființei umane conduce la capacitatea de a rezolva enigmele vieții și de a-ți realiza sensul vieții tale. În plus, schema ciclului evolutiv ajută la scrierea celor mai frumoase romane de aventuri și la producerea celor mai captivante filme.

Scrisă cu iubire, dăruita din iubire!

Versiune completă
Ediția: Martie 2018

Parola: erou


Epopeea lui Ghilgameș

Fisier PDF
Nr. pagini: 99
Marimea pe disc: 784 KB

Epopeea lui Ghilgameș este un poem epic din Mesopotamia antică. Acest poem este apreciat ca fiind cea mai timpurie lucrare literară care a supraviețuit până în zilele noastre. În Epopeea lui Ghilgameș este vorba despre Ghilgameș, rege al Uruk-ului, ce a aparținut Dinastiei A Treia din orașul-stat Ur, dinastie ce datează din cca 2.100 î.e.n.

Traducerea și editarea: Mihail Ispan
Sursa: Agenția Asiriană Internatională

Parola: anu


Copyright ©2016 by Foc în Agora