AVENTURA EROULUI LEGENDAR: Ciclul evoluției umaneFiința umană este formată din suflet, spirit și trup. Spiritul se află într-un ciclu evolutiv al existenței format din naștere, viață, moarte fizică a trupului și reincarnarea spiritului într-un alt trup. La renaștere, deci la reincarnarea spiritului, ființa umană se află pe un nivel mai evoluat al existenței și deci procesul de evoluție spirituală poate fi văzut ca un proces sub formă de spirală. Acest proces ciclic funcționează până în momentul în care spiritul se purifică și se contopește cu sufletul. În acest moment ființa umană devine atotputernică, omniscientă și capătă libertatea deplină de a trăi. Ea se poate reîntoarce în lumea materială pentru a ajuta umanitatea la ridicarea nivelului de conștiință și a celui de bunăstare materială al oamenilor. Corpurile cerești efectuează și ele o mișcare de rotație spiralată asemănătoare cu cea efectuată de ființa umană în procesul de evoluție.

Știm cu toții că mișcarea de rotație și cea de revoluție a Pământului au efecte profunde asupra vieții și a conștiinței. Mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei sale cauzează trecerea ciclică a ființei umane de la starea de veghe la o stare subconștientă, la starea de somn. Trupul uman s-a adaptat la mișcarea de rotație a Pământului așa de bine încât el produce aceste schimbări ciclice în conștiința omului chiar și fără activarea unui proces de gândire remarcabil. Mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui are de asemenea un efect semnificant asupra vieții și a conștiinței insuflând trilioanelor de forme de viață impulsul de a încolți, de a înflori, de a face fructe și apoi de a intra într-un proces de dezintegrare, în timp ce alte bilioane de alte specii hibernează, se înmulțesc sau migrează în masă.

Cea de-a treia mișcare celestă, mișcarea de precesie a echinocțiilor, este mai puțin înțeleasă de către oameni decât primele două mișcari, deci decât mișcarea de rotație și cea de revoluție a Pământului. Civilizațiile antice din întreaga lume ne-au transmis mesajul clar și anume faptul că mișcarea de precesie a echinocțiilor are și ea un efect transformațional. Impactul mișcării de precesie a echinocțiilor se distinge de celelalte două mișcări prin scala sa temporală. O efemeropteră trăiește o singură zi și de aceea ea nu cunoaște nimic despre anotimpuri, iar ființa umană are o durată de viață care este de cam numai 1/360 din cei cca. 24.000 de ani ai ciclului complet al mișcării de precesie a echinocțiilor.

Așa cum această insectă, care trăiește o singură zi și s-ar putea naște într-o zi înnorată, nu are nicio idee despre zilele splendide cu soare, așa și ființa umană, născută într-o eră caracterizată prin egoism și materialism, nu prea este conștientă despre o posibilă eră spirituală bazată pe altruism, în care oamenii se vor afla pe o treaptă superioară a conștiinței și în care va domni iubirea, înțelepciunea, pacea, armonia, știința, libertatea și bunăstarea materială. Strămoșii noștri antici ne-au trimis mesajul că mișcarea de precesie a echinocțiilor are un efect asupra conștiinței umane. Multe culturi antice susțin că istoria umanității și evoluția conștiinței sale sunt în strânsă legătură cu mișcarea de precesie a echinocțiilor. Un ciclu complet al acestei mișcări era denumit „Marele An” de către Platon. Noi dovezi astronomice și arheologice sugerează că un astfel de ciclu ar exista cu adevărat. Observarea celor trei mișcări mai sus menționate este relativ simplă.

Mișcarea de rotație a Pământului în jurul axei sale o putem observa prin faptul că Soarele răsare în est și apune în vest la fiecare douăzeci și patru de ore. Dacă ne uităm la stele numai o dată pe zi vom vedea același lucru pe tot parcursul anului și anume: stelele răsar în est și apun în vest. Cele douăsprezece constelații zodiacale se deplasează cu o rată de cam una pe lună, altfel spus o constelație îi ia locul celeilalte după o lună, astfel încât ele se reîntorc la punctul de pornire după douăsprezece luni. Dacă ne uităm la stele numai o dată pe an, să spunem că ne uităm exact în momentul când are loc echinocțiul de toamnă, vom observa că stelele se deplasează retrograd, deci în sens opus celorlalte două mișcări, cu o rată de cam un grad la cca. șaptezeci de ani. În acest ritm, echinochțiul de toamnă are loc într-o nouă constelație aproximativ o dată la fiecare 2.000 de ani. Un ciclu complet, de trecere a echinocțiului de toamnă prin toate cele 12 constelații, se realizează în cca. 24.000 de ani.

Acest ciclu este denumit precesia, precesie înseamnă mișcare retrogradă, echinocțiilor raportat la stelele fixe. Teoria standard a mișcării de precesie a echinocțiilor, denumită și teoria lunisolară, afirma că forța de gravitație a Lunii și cea a Soarelui asupra Pământului provoacă o mișcare asemănătoare cu mișcarea unui titirez care și-a pierdut ceva din viteza de rotație astfel încât axa formată din punctul superior și cel inferior descrie un con. Această teorie a fost elaborată înainte ca astronomii să cunoască faptul că sistemul solar se mișcă în spațiu. Ea a fost declarată ca fiind inconsistentă de către Uniunea Astronomică Internațională.

Astronomia antică ne spune că mișcarea de precesie a echinochțiilor prin cele douăsprezece constelații zodiacale este pur și simplu datorată faptului că Soarele efectuează în spațiu o mișcare de revoluție în jurul unei alte stele, iar această mișcare de revoluție a Soarelui schimbă punctul de observație a stelelor pentru un observator aflat pe Pământ. Sistemul solar trage după sine Pământul pe o orbită de anvergură gigantică ducând Pământul în spectrul electromagnetic al unei alte stele ceea ce afectează magnetosfera, ionosfera și afectează de asemenea toată viața de pe Pământ într-o măsură corespunzătoare orbitei parcurse de Pământ. Așa precum mișcarea diurnă și anuală a Pământului produce ciclul de zi și noapte și cel al anotimpurilor, amândouă ciclurile se produc datorită schimbării poziției Pământului în raport cu spectrul electromagnetic al Soarelui, așa produce și mișcarea de precesie a echinocțiilor un ciclu ce afectează viața și conștiința.

Mișcarea de precesie a echinocțiilor afectează viața și conștiința la o scară mult mai mare datorită orbitei de anvergură gigantică pe care o parcurge Pământul în cadrul acestei mișcări. Datorită faptului că Pământul se mișcă în jurul Soarelui și că Soarele se mișcă în jurul altei stele rezultă faptul că Pământul efectuează o mișcare spiralată în spațiu. Această mișcare spiralată a Pământului are forma ciclului evolutiv în care se găsește ființa umană și afectează viața și conștiința umanității. După cum observăm ciclul evolutiv al omului se află înscris în cer de către Creatorul Universului cu ajutorul corpurilor cerești. Faptul că mișcările planetelor și ale stelelor influențează ființa umană și umanitatea atât în plan fizic cât și în plan spiritual este consemnat și în Biblie, în Evangelia după Matei 6:10, prin expresia:

Precum în cer, aşa şi pe pământ.”

Cu alte cuvinte acest citat biblic ne spune că mișcarea planetelor și a stelelor de pe cer influențează viața de pe Pământ.

Evoluția ființei umane și a umanității nu este un proces preprogramat de la care nu te poți abate. Dimpotrivă! Decursul acestui proces depinde de caracteristicile și modul de comportament al persoanei respective. Pentru a înțelege mai bine acest lucru îl voi descrie cu ajutorul unei parabole. Ființa umană se află într-un labirint extrem de complicat plin de obiecte contondente și de capcane. Acest labirint simbolizează ciclul evolutiv format din naștere, viață, moarte fizică și renaștere. Ea este legată la ochi cu eșarfa iluziei, a neștiinței și a manipulării. Scopul ei este să găsească ieșirea din labirint.

Ieșirea din labirint simbolizează faptul că ființa umană a devenit maestra celor două lumi, a lumii materiale și a celei spirituale, și a obținut libertatea deplină de a trăi. Datorită faptului că ființa umană se află într-un labirint extrem de complicat și a faptului că este legată la ochi, ea trebuie să sufere un timp foarte îndelungat până când va găsi ieșirea. În momentul în care ființa umană cunoaște drumul spre ieșire și își dă jos eșarfa de la ochi, ea poate parcurge drumul spre ieșire într-un timp mai scurt și fără să sufere. În unele culturi acest ciclu evolutiv se numește „roata destinului”, „roata karmei” sau „ciclul vieții”. Acest drum este drumul parcurs de ființa umană, de omenire și de toate ființele din Univers având drept scop realizarea ființei perfecte, atotștiutoare și atotputernice. Ciclul evoluției umane este descris sub formă de parabolă în numeroase legende și mituri, dar și în povestirile și basmele multor popoare. În aceste legende, mituri, povestiri și basme apare un personaj ce parcurge, în mod complet sau parțial, stagiile ciclului evolutiv. De aceea, această parabolă poate fi denumită aventura eroului legendar. Eroul parcurge mai multe stagii până când devine maestrul celor două lumi: al lumii spirituale și al celei materiale. În acest moment el câștigă libertatea deplină de a trăi. El se poate reîntoarce în lumea materială pentru a ajuta la ridicarea nivelului spiritual și material al oamenilor.


Copyright ©2016 by Foc în Agora