TRUPUL UMAN
Costum cosmic de percepţie a vibraţiilor din universTrupul este de fapt un costum cosmic prin care poţi percepe o parte din formele şi fenomenele din univers în modul în care le percepi.

Aprofundarea acestei informaţii te va ajuta în vederea eliberării tale din îndoctrinarea şi manipularea la care eşti supus de către instituţiile societăţii. Numai prin renunţarea la ideile, conceptele şi comportamentele false poţi evolua atât spiritual cât şi material.

Acest costum cosmic, adică trupul, este echipat la exteriorul său cu următoarele aparate de percepţie: vizual, auditiv, olfactiv, gustativ şi tactil. Aceste aparate de percepţie sunt de fapt canale de input ( input = intrare) a informaţiilor. Aceste informaţii sunt interpretate într-un anumit mod de către intelect care este un produs al creierului. După cum observi informaţiile primite prin intermediul simţurilor nu sunt percepute în forma lor reală ci sunt interpretate, adică prezentate în mod deformat de către creier. În concluzie, multe dintre aceste informaţii nu sunt informaţii corecte şi complete ce descriu realitatea ci numai nişte informaţii parţiale, mai mult sau mai puţin deformate.

Dar să luăm un caz concret. În acest caz dorim să observăm cum funcţionează simţul vizual, deoarece toate simţurile nostre funcţionează pe acelaşi principiu.

Văzul, sau aparatul vizual, este format din cei doi ochi şi creier. În fapt, ochii nu sunt altceva decât prelungirea în exterior a creierului. Presupun că te uiţi la un copac. Omul mediu care se uită la un copac gândește în felul următor:

În acest moment eu văd un copac.

Realitatea însă este că persoana care se uită la un copac nu vede copacul, ci reflexia luminii care vine dinspre copac. Această reflexie a luminii, deci această imagine a copacului, pătrunde în ochi şi este proiectată pe retină în poziţie răsturnată. Imaginea de pe retină este transformată în impulsuri şi transportată prin intermediul nervului optic spre centrul optic din creier. Creierul o interpretează într-un fel şi îi dă forma de copac.

Faptul că reflexia luminii transmisă de copac spre creierul tău este interpretată în forma în care este interpretată, în acest exemplu i se dă o formă de copac, nu înseamnă că procesul este finalizat şi tu poţi recunoaşte că acea formă este un copac. Pentru ca tu să poţi recunoaşte forma respectivă ea trebuie să fie comparată cu esenţa ei care se găseşte în spiritul tău. Altfel spus, în spiritul tău se găseşte esenţa formei de copac şi numai comparând forma ce vine din exteriorul tău cu forma din interiorul tău poţi ajunge la concluzia că acea formă este un copac şi nu altceva.

Ca să fiu ceva mai concret îţi voi da un exemplu în acest sens. Vom lua ca exemplu modul principial de funcţionare a computerului în vederea recunoaşterii unei persoane în funcţie de portretul dintr-o fotografie digitală.

Pentru a înţelege mai repede şi mai bine modul de funcţionare a computerului voi simplifica explicaţia renunţând la detaliile nefolositoare. După cum ştii există deja programe de recunoaştere facială care pot determina identitatea unei persoane. Această tehnologie funcţionează cu ajutorul unei baze de date care este stocată pe un computer. În această bază de date se găsesc informaţii despre persoana respectivă, spre exemplu sunt stocate: fotografia persoanei, numele şi prenumele ei, ş.a.m.d. La computer este conectată o cameră digitală de fotografiat. În momentul în care persoana stă în faţa aparatului fotografic se realizează o fotografie a persoanei respective. Această fotografie este trimisă la un computer pe care se află un program ce compară această fotografie cu imaginile existente în baza de date. În momentul în care această fotografie corespunde, deci este identică, cu una dintre fotografiile din baza de date computerul va afişa pe monitorul său datele persoanei respective: fotografia, numele, prenumele etc. În acest mod persoana este identificată cu ajutorul fotografierii chipului ei.

Altfel spus, computerul a recunoscut persoana prin compararea fotografiei chipului ei cu imaginea aflată în baza de date.

Exact acesta este modul în care o persoană recunoaşte o formă sau un fenomen din lumea materială. În momentul în care se uită la un copac ochii persoanei preia reflexia luminoasă ce vine de la acesta, reflexia luminoasă este transformată într-o imagine prin intermediul aparatului vizual, imaginea este transmisă spre creier sub formă de impulsuri prin intermediul nervului optic, impulsurile sunt analizate de creier şi interpretate într-un anumit fel, iar această interpretare este comparată cu esenţa formelor şi fenomenelor care se regăsesc în spirit. În acest fel spiritul, deci tu deoarece tu eşti spiritul şi nu trupul, poate recunoaşte forma sau fenomenul respectiv. Procesul de comparare ce are loc în spirit se produce instantaneu deoarece spiritul se află în afara spaţiului şi timpului, deci el nu are nevoie de timp pentru procesul de comparare.

În realitate formele şi fenomenele din univers sunt de fapt vibraţii. Aceste vibraţii sunt interpretate într-un anumit fel de costumul cosmic. Avem nevoie de acest costum cosmic pentru a putea face diverse experienţe şi astfel pentru a putea evolua spiritual. Datorită faptului că în decursul vieţii noastre costumul cosmic se încarcă cu foarte multe informaţii şi experienţe el nu mai poate procesa în timp util aceste informaţii şi este nevoie ca noi să renunţăm un timp la el. Renunţarea la costumul cosmic este denumită în limbajul omului materialist ca fiind „moarte”. În fapt, această „moarte” nu este decât o eliberare de costumul cosmic pentru a avea timpul necesar ca noi să procesăm în mod spiritual toate experienţele făcute în decursul vieţii noastre. Prin procesarea acestor experienţe noi evoluăm spritual.

Toate simţurile noastre sunt limitate.

Spre exemplu cu ochii poţi vedea lucruri numai în interiorul unui spaţiu care este limitat de capacitatea ta de a vedea.

Acest spaţiu în care poţi vedea diferite lucruri este infim în raport cu universul. Deci există multe lucruri pe care nu le poţi vedea datorită faptului că ochii văd numai până la o anumită distanţă.

Lucrurile foarte mici, spre exemplu bacteriile, nu le poţi vedea. Deci şi aici observi că vederea este limitată. Ochiul uman poate percepe numai lungimile de undă din domeniu 380 - 750 nanometri care este de fapt spectrul vizibil. Lucrurile care se află în afara spectrului vizibil nu le poţi vedea. Dacă un fenomen se dezvoltă foarte încet, ca spre exemplu creşterea plantelor, nu îl poţi percepe. Dacă un lucru are o viteza mare de deplasare, spre exemplu un glonte tras de o armă, nu îl poţi vedea.

Dacă analizezi foarte profund fenomenele şi formele pe care le poţi percepe cu ajutorul simţului vizual şi dacă le compari cu infinitul, deoarece existenţa este infinită, vei observa că noi vedem atât de puţin din realitate încât nu ar fi exagerat să ne considerăm a fi orbi. Nu numai aparatul vizual este limitat, ci toate simţurile noastre sunt limitate. Dumnezeu însă ne-a oferit o modalitate prin care noi putem să vedem cu ochiul interior esenţa tuturor fenomenelor şi a formelor. Dacă te aprofundezi în spiritul tău, spre exemplu cu ajutorul meditaţiei, vei putea vedea şi înţelege mult mai multe decât cu ajutorul aparatelor de percepţie căci în tine există totul sub formă energetică.

Sistemul actual, care este o caracatiţă uriaşă ce manipulează oamenii de pe această planetă, cunoaşte foarte bine acest lucru. De aceea el are o ştiinţă foarte avansată cu ajutorul căreia îndoctrinează şi manipulează oamenii prin intermediul simţurilor lor.Încă de mic copil eşti cuplat la mecanismul monstruos al manipulării. În momentul în care te-ai născut ţi se oferă o identitate birocratică cu care, în timp, te vei identifica şi aşa vei crede că tu eşti numele şi prenumele tău. Sistemul îţi oferă această identitate birocratică pentru ca să poată aplica legile sale asupra ta. Legile divine, pe care le poţi denumi şi legi subtile ale universului, şi legile naturii acţionează în mod direct asupra ta şi nu prin intermediul datelor tale personale. Forța de atracție a Pământului, spre exemplu, acţionează asupra fiecărui om indiferent de numele, de prenumele, de etnia, de naţionalitatea, de statutul social și alte date ale persoanei respective. Acceleraţia cu care corpurile cad pe Pământ este aceeaşi pentru toată lumea. Legile sistemului însă nu pot acţiona în mod direct asupra ta ci în mod indirect prin intermediul identităţii birocratice create de sistem. Dacă un poliţist vrea să te amendeze, primul lucru pe care îl vrea de la tine este actul de identitate deoarece dacă nu îţi cunoaşte datele personale nu te poate amenda. După cum observi legile sistemului se pot aplica numai prin intermediul identităţii birocratice create de sistem.După ce te faci mai mare sistemul te va cupla din ce în ce mai mult la mecanismul de modificare a percepţiilor care este format din: mass-media, sistemul de învăţământ, sistemul legislativ, legile nescrise din societate, obiceiurile nenaturale şi nu în ultimul rând la vibraţiile ce vin din creierele „elitelor” şi care se nasc prin practicarea de diverse ritualuri. În acest mod, sistemul te-a introdus într-o cutie şi te-a cuplat la mecanismele sale manipulatoare astfel încât tu poţi percepe numai o realitate fictivă şi limitată creată de el.

Din modul de funcţionare a simţurilor, care sunt de fapt canale de intrare a unor informaţii, poţi deduce că aceste simţuri sunt limitate şi percep de fapt o părticică foarte mică a realităţii. Nici cu ajutorul instrumentelor ce prelungesc simțurile, cum ar fi microscopul sau telescopul, nu poţi percepe decât o mică parte din fenomelele şi formele din univers. Poţi percepe numai fenomenele şi formele pe care costumul cosmic ţi le permite să le percepi. Celelalte fenomene nu le poţi percepe. Rezultă faptul că trebuie să ai o minte deschisă şi să accepţi că în univers există mult mai mult decât putem percepe noi cu ajutorul simţurilor noastre. Interiorizarea acestei concluzii duce la o extindere a conştiinţei tale, iar extinderea conştiinţei duce la eliberarea ta din cutiuţa mică în care se găsesc mecanismele monstruoase şi manipulatoare ale caracatiţei mondiale.


Copyright ©2016 by Foc în Agora