REMEDIUL II
Afidavit de suveranitateAduc la cunoștința tuturor, în mod special entităților fictive auto-denumite guvern, tribunale, judecătorii, curți de justiție, firme, bănci, agenților acestora și celorlalte părți, că eu sunt o ființă naturală, suverană și născută liberă. Nu am fost, nu sunt și nici nu voi fi vreodată subiectul vreunei entități și nicio entitate străină mie nu a fost, nu este și nici nu va fi vreodată subiectul meu. Nu dețin autoritate asupra niciunei entități și nici nu sunt subiectul vreunei autorități.

Nu sunt o persoană în modul în care este definit termenul de „persoană” în Codul Civil deoarece această definiție include entități fictive și artificiale. Refuz să fiu tratat ca o entitate fictivă și artificială creată de stat capabilă să-și exercite așa-numita capacitate de folosință (vezi Codul Civil, persoana fizică, art. 34) care ar fi aptitudinea persoanei de a avea „drepturi” și obligații civile. Aceste „drepturi” și obligații civile sunt oferite de entități fictive precum statul, parlamentul, guvernul și agenții lor. Aceste „drepturi” și obligații sunt inventate pe baze neștiințifice și deci nu pot fi valabile pentru ființa umană. În consecință, ele nu pot fi legi, ci numai condiții contractuale impuse prin intimidare, amenințare și violență. Deoarece „legile” emise de entități fictive sunt condiții contractuale am dreptul de a decide dacă doresc să mă conformez acestora, însă aceste „legi” și „autoritățile”, „autorități” care nu aplică „legile” lor ci interpretarea subiectivă a acestor „legi”, nu pot avea autoritate asupra mea în afară de cazul în care am prejudiciat pe cineva sau proprietatea cuiva fără consimțământul respectivului om. În cazul în care nu am prejudiciat averea cuiva sau pe cineva nu accept nicio pedeapsă și nicio sancțiune.

Îmi rezerv drepturile mele inalienabile și cele naturale de a nu fi obligat să preiau obligațiile vreunui „contract” pe care eu nu l-am aprobat în mod conștient, voluntar și intenționat. Nu preiau nicio responsabilitate care se presupune că trebuie asumată în urma obținerii de pretinse „beneficii” impuse sau în urma unor contracte, respectiv acorduri comerciale, ascunse sau nedezvăluite. „Contractele” ascunse și nedezvăluite prin care se presupune că ele ar crea „obligații” pentru persoane, „obligații” ce ar trebui îndeplinite, sunt inaplicabile pentru mine și le declar nule și neavenite. Dacă am participat în cadrul acestor „contracte” ascunse și nedezvăluite și am avut de pe urma acestora presupuse „beneficii” am făcut-o din constrângere și din cauza lipsei totale de alternativă. Accept primirea de astfel de „beneficii”, însă nu le accept în sensul că ele ar fi conexate la acceptarea din partea mea a unor obligații contractuale. O asemenea participare în cadrul unor astfel de „contracte” nu poate constitui o acceptare a condițiilor contractuale din cauza absenței dezvăluirii complete a ofertelor valide și a absenței consimțământului meu voluntar realizat fără denaturarea noțiunilor și fără constrângere. Fără o ofertă și o acceptare validă și voluntară contractate în mod conștient de ambele părți contractante, nu există o „întâlnire mentală” și de aceea nu există nici un contract valid. În consecință, orice contract presupus este nul și neavenit încă de la data intrării lui în vigoare.

De la vârsta legală de la care se poate încheia un contract și până la data de mai jos nu am semnat niciodată în mod conștient, voluntar și intenționat un contract prin care să-mi declar în mod explicit intenția de a-mi revoca drepturile mele inalienabile și naturale. Revoc, reziliez și declar nulă și neavenită semnătura mea, încă de la data intrării în vigoare a „contractului”, „acordului”, „formularului” și a oricărui alt „act juridic”, de pe toate „contractele”, „acordurile”, „formularele” sau orice alt „act juridic” ce a fost construit în așa fel încât să ofere vreunei agenții, sau vreunui departament al vreunui „guvern”, vreo „autoritate”, „jurisdicție” și „instanță de judecată” asupra mea.

Exemple tipice de „beneficii” impuse și presupuse sunt următoarele:

1. Certificatul de Naștere

Faptul că un „certificat de naștere” mi-a fost eliberat de un spital local sau de o agenție „guvernamentală” după nașterea mea este irelevant pentru suveranitatea mea. Fără cunoașterea deplină a conținutului actului respectiv și fără consimțământul meu în deplină cunoștință de cauză nu se poate acorda unei persoane niciun statut, nici superior și nici inferior, printr-o bucată de hârtie. De aceea, o astfel de bucată de hârtie furnizează numai date și informații. Pe ea nu se menționează nimic despre vreo „jurisdicție”, nimic despre dreptul de proprietate, nimic despre drepturi și nimic despre statutul meu. Singurele documente care pot avea o semnificație pentru statutul meu social sunt cele pe care le-am semnat la vârsta adultă, prin consimțământ liber, în deplină cunoștință de cauză, care sunt lipsite de denaturarea noțiunilor și în condiții lipsite de orice fel de constrângere.

2. Utilizarea valutei naționale pentru a-mi achita datoriile

Am utilizat, utilizez și voi utiliza valuta națională deoarece nu există o altă valută alternativă recunoscută în societate la o scară largă. Utilizarea valutei naționale nu reprezintă un contract valid deoarece un contract valid înseamnă un document semnat de două părți contractante încheiat în mod conștient, voluntar și intenționat ceea ce în cazul utilizării acestei valute nu este cazul.

3. Utilizarea unui cont bancar

Dacă în spatele utilizării unui cont bancar există vreun „contract” ascuns și nedezvăluit, semnătura mea de pe documentul de deschidere a contului meu bancar nu oferă validitate acestui presupus contract. Semnătura mea am oferit-o numai pentru verificarea identității mele și nu pentru încheierea vreunui contract cu condiții contractuale ascunse și nedezvăluite. Nu pot fi obligat să completez vreun „contract” ascuns și nedezvăluit sau ceva de acest gen datorită absenței divulgării complete a acestui „contract” și datorită lipsei de consimțământ conștient, voluntar și intenționat. Utilizarea contului meu bancar este datorată absenței de alternativă. Lipsa completă a unui cont bancar conduce la dificultăți dramatice și este impracticabilă.

4. Utilizarea permisului de conducere

Eu nu am o nevoie reală de a deține o astfel de „licență” de călătorie. Cu toate acestea, dacă sunt oprit dintr-un oarecare motiv de agenții „autorității” și nu dețin această „licență” este posibil să fiu hărțuit și penalizat pe nedrept. Din cauza acestei constrângeri port cu mine această „licență” și anume numai pentru a evita inconvenientele extreme ce decurg din lipsa acestei „licențe”. Deținerea permisului de conducere nu poate fi văzută ca un contract din motive similare cu cele relatate la punctele de mai sus.

5. Placă de înmatriculare

Am înregistrat vehiculul meu în arhivele statului și am fixat placa de înmatriculare pe vehicului meu datorită faptului că dacă aș avea altă placă sau dacă nu aș avea placă de loc aceasta ar cauza riscul de a fi hărțuit de agenții de poliție și de a întâmpina alte inconveniente extreme. Înregistrarea vehiculului meu și fixarea plăcii de înmatriculare pe acesta nu poate fi văzută ca un contract din motive similare cu cele relatate la punctele de mai sus.

6. Utilizarea pașaportului

Eu nu am nevoie de pașaport sau de vize și alte permisiuni asociate acestuia pentru a călători. Am dreptul de a călători fără vreo obstrucție când doresc și unde doresc atâta timp cât nu prejudiciez pe cineva sau proprietatea celorlalți. Cu toate acestea, fără pașaport, dreptul meu de a călători este obstrucționat în mod nedrept. Datorită acestei constrângeri, utilizez pașaportul numai pentru a preveni inconvenientele extreme ce decurg din neutilizarea lui și pentru a fi sigur că pot călători în țara mea. Utilizarea pașaportului nu poate fi văzută ca un contract din motive similare cu cele relatate la punctele de mai sus.

7. Declarațiile fiscale și rambursările de impozite din trecut

Datorită faptului că declarațiile fiscale au fost completate sub amenințare, presiune și coerciție, datorită faptului că nu a existat niciodată vreun contract complet dezvăluit și semnat între cele două părți nu a existat niciodată vreo declarație fiscală sau vreo rambursare de impozite care să creeze vreun contract valid. În consecință, nu a existat niciodată nicio obligație ce mi-ar putea fi atribuită. Declarațiile fiscale și rambursările de impozite din trecut nu pot fi văzute ca un contract din motive similare cu cele relatate la punctele de mai sus.

8. Înregistrările și participările la vot în trecut

Deoarece nu a existat nicio îndatorire și nicio obligație pentru mine în cadrul cerințelor pentru presupusul privilegiu de a fi înregistrat și de a vota, aceste înregistrări și votul meu nu mă obligă cu nimic și nici nu oferă nimănui jurisdicție asupra mea. Înregistrările și participările la vot din trecut nu pot fi văzute ca un contract din motive similare cu cele relatate la punctele de mai sus.

9. Cetățenia

Orice document pe care l-am semnat vreodată în care am răspuns cu „da” la o întrebare precum „Ești cetățean român?” nu poate fi folosit pentru a-mi compromite statutul de suveran și nici nu mă poate obliga la ceva datorită faptului că nu poate exista un contract obligatoriu decât în cazul în care contractul respectiv este dezvăluit în mod complet, este semnat de mine în mod liber, nu conține vreo denaturare a noțiunilor, se încheie fără constrângere și în care se specifică consecvențele ce decurg din declararea cetățeniei. Sunt ființă umană și român, însă nu consider că aș deține cetățenia vreunui stat organizat în mod corporatist. Nu sunt un rezident, nici un locuitor, nici un francizat, nici un subiect al cuiva, nu sunt sub tutela nimănui, nu sunt proprietatea cuiva, nu sunt sclavul nimănui, nu sunt subiect al vreunei jurisdicții a vreunui monarh, a jurisdicției vreunei uniuni de state corporatiste, a jurisdicției vreunei federații, a jurisdicției vreunui stat, a jurisdicției vreunui teritoriu, a jurisdicției vreunei țări, a jurisdicției vreunui consiliu, a jurisdicției vreunui oraș, a jurisdicției vreunui organ politic municipal, a jurisdicției vreunui guvern presupus a fi creat sub autoritatea vreunei constituții sau a vreunei legislații. Nu sunt subiect a vreunei legislații, a vreunui departament sau agenții create de vreo autoritate, nu sunt subiect nici a vreunei jurisdicții a unor angajați, funcționari sau agenți ai autorităților respective. Niciun statut și nicio reglementare a așa-numitelor autorități nu se pot aplica asupra mea, iar aceste „autorități” nu au jurisdicție asupra mea. Nu sunt subiectul vreunui tribunal, vreunei judecătorii, vreunei curți de justiție ale auto-denumitelor autorități.

Reziliez și declar ca nul și neavenit orice „act juridic”, încă de la data intrării lui în vigoare, presupus a fi încheiat între mine și vreun guvern, vreo agenție a acestuia sau vreun departament al acestuia în care se presupune că aș fi ales în mod voluntar să fiu tratat ca un subiect a vreunui monarh, vreunei jurisdicții, ca un cetățean român, ca un rezident al vreunei uniuni de state, al vreunui stat, al vreunui teritoriu, al vreunei posesiuni, al vreunei enclave, al vreunei entități administrative, al vreunui district sau al vreunei provincii.

10. Constituția și legile aferente

Legile sunt bazate întotdeauna pe știință, realitate și adevăr, sunt inalienabile, sunt imuabile și sunt universal valabile. Oamenii nu dețin capacitatea de a face legi. Legile constituționale, cele organice și cele ordinare, numite și legi umane, sunt neștiințifice, sunt muabile, variază de la o regiune la alta, nu se pot aplica deoarece sunt scrise într-o limbă interpretabilă și se aplică doar interpretarea subiectivă a lor. În fapt aceste „legi” sunt numai niște contracte și condiții contractuale.

Aceste contracte și condiții contractuale, despre care se presupune că stă la baza întemeierii unei țări și a guvernului ei, nu sunt recunoscute de către mine și nu au nicio autoritate asupra mea. Ele nu au nicio autoritate asupra mea decât atunci când există un contract între două părți, iar acest contract este limitat numai la acele două părți semnatare. Aceste contracte și condiții contractuale pot fi valabile numai între oamenii existenți în momentul creației lor, însă nimeni și nimic nu poate deține dreptul, autoritatea sau puterea de a lega contractual posteritatea. Eu nu am semnat nicio aderarea la un contract numit „constituție”, „legi organice” sau „legi ordinare” în mod conștient, voluntar și intenționat care să mă oblige în vreun fel. În consecință, aceste contracte și condiții contractuale sunt inaplicabile pentru mine, iar toți cei care pretind că autoritatea lor derivă dintr-un astfel de contract nu au nicio juridicție asupra mea.

11. Utilizarea semanticii

Există unii oameni imaturi cu dezechilibre mentale, precum dorința de a domina alți oameni, care se deghizează în „guvern” și care numesc „legi” absurditățile și mâzgăliturile ce emană din gurile și din stilourile lor la care trebuie să te supui. Faptul că ei modifică definițiile cuvintelor în cărțile lor „juridice” spre avantajul lor, nu înseamnă că eu accept aceste definiții. Faptul că ei definesc cuvintele „persoană”, „adresă”, „mail”, „rezident”, „vehicul cu motor”, „conducător”, „pasager”, „angajat”, „venit” și multe alte asemenea cuvinte într-un mod diferit de modul de utilizare comună în scopul de a fi asociate cu statutul de subiect sau cel de sclav nu înseamnă nimic în viața reală. Deoarece așa-numitele curți de justiție sunt prinse în mrejele jocului de-a semantica, fac cunoscut acestor „curți” și tuturor părților că, dacă am semnat vreodată vreun document sau am rostit cuvinte în fața oficialităților, utilizarea cuvintelor definite în cărțile „juridice” prin răsucirea sensului lor de la utilizarea lor comună, nu poate avea niciodată vreun efect asupra statutului meu social de suveran și prin urmare nu poate crea vreo îndatorire sau vreo obligație prin simpla utilizare a acestor cuvinte. În cazurile în care definiția unui cuvânt diferă de definiția din dicționarele „juridice”, definiția uzitată prevalează în fața celei din dicționarele „juridice” deoarece ea este mai veridică.

Presupusele și impusele beneficii sunt incluse, însă nu numai, în exemplele tipice menționate mai sus. Utilizarea acestor presupuse beneficii am făcut-o, o fac și o voi face sub constrângere și cu rezervarea completă a tuturor drepturilor mele inalienabile și naturale. Prin utilizarea acestor „beneficii” nu am renunțat, nu renunț și nici nu voi renunța la vreun drept și la vreo libertate. Mai mult decât atât, utilizarea acestor presupuse beneficii, care sunt în fapt impuse, este temporară și este valabilă până în momentul în care există alternative valide, practice și recunoscute la scară mare.

Revocarea împutenicirilor

Prin prezenta revoc, invalidez, reziliez și declar nule și neavenite, încă de la intrarea lor în vigoare, toate împuternicirile de jure, de facto, implicite sau de altă natură, semnate de mine sau de altcineva care pretinde că i-ar aparține numărul meu de identificare fiscală, numărul meu de asigurare socială, certificatul meu de naștere și alte „acte juridice” asemănătoare eliberate de „guvern”, de departamentele și agențiile acestora sau de alte instituții „guvernamentale”, „cvasi-guvernamentale” sau „non-guvernamentale” datorită utilizării a diferitelor elemente fraudatorii de către numitele agenții în vederea de a mă priva de suveranitatea și de proprietatea mea.

Prin prezenta revoc, reziliez, repudiez și refuz să accept în mod voit și conștient presupusele „beneficii”, „alocații”, „gratificații” asociate cu vreun număr, cu vreun cod alfanumeric, cu vreo licență, cu vreun certificat mai sus menționat sau cu alte asemenea coduri și „acte juridice”. Utilizez aceste numere, coduri, „licențe”, „certificate” și alte „acte juridice” numai și numai în scopuri de informare, iar utilizarea acestora nu poate să mă transforme în subiect al vreunei juridicții.

Prin prezenta revoc, invalidez, reziliez și declar nule și neavenite, încă de la intrarea în vigoare, toate împuternicirile de facto, de jure sau de altă natură, semnate de mine sau de altcineva, implicite prin „lege” sau printr-o altă modalitate, cu sau fără știința mea, cu sau fără consimțământul meu care se referă la vreo proprietate de a mea, reală sau personală, corporală sau imaterială, obținută în trecut, prezent sau viitor. Sunt singurul proprietar absolut al proprietății mele și dețin titlul alodial asupra tuturor acestor proprietăți.

Prin prezenta revoc, invalidez, reziliez și declar nule și neavenite, încă de la intrarea în vigoare, toate împuternicirile de facto, de jure, prezumtive sau de altă natură ce se referă la mine sau la proprietatea mea semnate de mine sau de altcineva care presupune să acționeze în numele meu cu sau fără consimțământul meu, ca spre exemplu departamente „guvernamentale”, agenții și corporații, din motive de fraudă construită, tăinuire și de nedivulgare a informațiilor și faptelor pertinente.

Afirm cu toată tăria și responsabilitatea că toate cele relatate mai sus sunt adevărate și corecte. Afirm cu toată tăria și responsabilitatea că sunt competent pentru a realiza acest afidavit. De aceea, adaug semnătura mea proprie la toate afirmațiile din întregul document cu rezervarea explicită a drepturilor mele inalienabile și dreptul meu specific de a nu fi legat contractual de niciun „contract” sau „obligație” cu excepția acelora pe care le-am încheiat în mod conștient, voluntar și intenționat, pe care le-am semnat fără presiune și fără coerciție și în care nu se regăsesc denaturări ale noțiunilor. Recurgerea la folosirea notarului de mai jos am făcut-o numai în scopul identificării mele și această utilizare nu poate oferi nimănui jurisdicție asupra mea.

MARTORUL AFIANT NU A DECLARAT NIMIC ÎN PLUS.

Urmează autentificarea notarială!

Notă explicativă:
Martorul afiant este martorul care întărește verbal un afidavit.

01.06.2017
Mihail Ispan


Copyright ©2016 by Foc în Agora