REMEDIUL III
Mandat de împuternicirePrin acest mandat de împuternicire VIOREL ZAMFIR, persoană legală denumită și persoană fizică creată de statul român, desemnează, mandatează și oferă lui Viorel Zamfir, persoană naturală, toată puterea și toată autoritatea necesară pentru a putea acționa în numele lui VIOREL ZAMFIR. Viorel Zamfir preia toate beneficiile sub formă de drepturi și de proprietate deținute de VIOREL ZAMFIR. Viorel Zamfir nu preia nicio îndatorire, nicio obligație, nicio datorie publică față de entitățile fictive precum state, bănci, instituții financiare, firme etc. asociată lui VIOREL ZAMFIR. Deoarece persoana fizică VIOREL ZAMFIR a fost creată de stat, toate îndatoririle, toate obligațiile și toate datoriile față de entitățile fictive precum state, bănci, instituții financiare, firme etc. vor fi preluate de administratorii statului și anume de actualul președinte al României, de viitorii președinți ai României, de actualul guvern al României, de viitoarele guverne ale României, de actualul director al Trezoreriei române și de viitorii directori ai Trezoreriei române.

Eu, VIOREL ZAMFIR, domiciliat la adresa______, identificat cu CI seria______, numărul______ emisă de______, CNP______, desemnez și împuternicesc prin prezenta pe Viorel Zamfir, domiciliat în______, posesor al CI seria______, numărul______, emisă de______, CNP______, ca în numele meu şi pentru mine să preia toată puterea și autoritatea de a acționa în numele meu. Mandatarului meu îi ofer toată puterea și toată autoritatea asupra tuturor afacerilor, tuturor bunurilor și tuturor drepturilor mele. Această putere și autoritate autorizează mandatarul meu să administreze și să conducă toate afacerile mele și să exercite toate puterile și drepturile mele legale, inclusiv toate puterile și toate drepturile pe care le va achiziționa în viitor.

Puterea mandatarului include, însă nu este limitată numai la aceasta, următoarele drepturi:

1. Să semneze contracte în locul meu.

2. Să deschidă, să întrețină și să închidă conturi bancare și orice alt fel de depozite financiare și bancare.

a) Să conducă orice afacere cu orice instituție financiară sau bancară.
b) Să efectueze orice fel de act necesar pentru a depozita, negocia, vinde sau transfera orice fel de notă financiară, asigurare sau cambie.
c) Să aibă acces la orice depozit financiar pe care îl am în proprietate, inclusiv la conținutul acestuia.

3. Să vândă, să schimbe, să cumpere și să reinvestească orice activ sau proprietate aflate în proprietatea mea. Activele și proprietățile de mai sus includ venitul produs de aceste active și proprietăți.

4. Să achiziționeze și să întrețină contracte de asigurare și anuitate, inclusiv asigurări de viață ale vieții persoanelor apropriate mie.

5. Să poată să facă toți pașii legali necesari pentru a colecta orice sumă datorată mie și pentru a putea soluționa orice revendicare.

6. Să aibă toate drepturile necesare pentru a putea administra și a se putea folosi de acțiunile financiare, fonduri, hârtii de valoare, obligațiuni financiare, titluri de creanță, mărfuri sau alte titluri la purtător.

7. Să poată opera și întreține orice afacere pe care o dețin.

8. Să poată angaja asistență profesională și în materie de comerț pentru afacerile mele personale și financiare, inclusiv avocați, contabili și mandatari.

9. Să poată vinde, transporta, arenda, închiria, ipoteca, administra, încheia asigurări, valorifica, repara sau îndeplini orice fel de act ce are legătură cu proprietatea mea, pe care o dețin actualmente și pe care o voi achiziționa în viitor, însă nu numai acestea ci și proprietatea imobiliară și drepturile ce decurg din această proprietate, inclusiv de a rezilia contractele de închiriere. Acesta include dreptul de vânzare și de a arenda orice fermă pe care o am acum în proprietate sau una pe care o voi deține în viitor.

10. Să pregătească și să semneze orice document cu orice parte sau agenție guvernamentală, inclusiv:

a) Să pregătească și să semneze orice orice fișă financiară și alte returnări de taxe cu statul, cu autoritățile locale și cu alte agenții guvernamentale.

b) Să obțină informații sau documente de la orice guvern și de la agențiile acestuia. Să mă reprezinte în toate relațiile cu guvernul și agențiile acestuia, inclusiv să aibă autoritatea de a negocia, de a obține compromisuri prin negociere și de a rezolva orice chestiune cu guvernul și agențiile acestuia.

c) Să pregătească, să achiziționeze informații și să execute orice alt act cerut de guvern și agențiile acestuia necesar pentru a putea prelua beneficiile ce decurg din drepturile mele (inclusiv beneficii medicale, de ordin social sau de altă natură). Să desemneze o altă persoană pentru ca aceasta să poată acționa ca un „reprezentant al beneficiarului” în scopul de a primi beneficii din asigurările sociale.

11. Să poată dărui din activele mele membrilor familiei mele, organizațiilor de caritate și altor persoane. Să poată completa acte de returnare a taxelor.

12. Să transfere activele mele unui administrator al unui trust revocabil creat de mine, dacă un astfel de trust există la timpul tranferului respectiv.

13. Mandatarul meu nu are dreptul să preia vreo îndatorire, vreo obligație și vreo datorie pasată mie de vreo instituție fictivă precum state, bănci, instituții financiare, firme etc. Toate aceste îndatoriri, obligații și datorii vor fi preluate de administratorii statului român.

Acest mandat de împuternicire intră imediat în vigoare și nu este afectat de eventualele mele dizabilități, nici de lipsa unei eventuale competențe mentale, cu excepția cazului în care el este modificat sau completat de noi dispoziții. Acesta este un mandat de împuternicire permanent și va avea valabilitate până la moartea mea. Acest mandat de împuternicire poate fi reziliat de mine în orice moment printr-o notificare verbală sau scrisă a mandatarului meu.

Urmează autentificarea notarială.

Notă explicativă:
Mandant: VIOREL ZAMFIR = persoana legală numită și persoană fizică
Mandatar: Viorel Zamfir = persoana naturală

02.06.2017
Mihail Ispan


Copyright ©2016 by Foc în Agora