FIINȚA UMANĂ
Ființă SuveranăFiința umană este o ființă suverană. Din ființe suverane, oamenii au fost transformați în sclavi robotici și umili care trebuie să muncească toată viața lor pentru superbogații planetei. Prin pierderea suveranității, oamenii și-au pierdut drepturile lor inalienabile și proprietățile lor private. Suveranitatea însă nu este pierdută pentru totdeauna. E poate fi recuperată în momentul în care oamenii conștientizează că sunt suverani și acționează ca suverani.

Recuperarea suveranității se poate face în doi pași. În primul pas suveranul trebuie să înțeleagă și să respecte legilor cosmice. În al doilea pas suveranul trebuie să-și creeze actele de suveranitate în regie proprie. Înțelegerea și respectarea legilor cosmice constituie fundamentul suveranității deoarece neînțelegerea și nerespectarea lor conduce la pierderea parțială sau completă, pe termen scurt sau pe termen lung, a suveranității.

Existe foarte multe legi cosmice, însă ele pot fi înțelese foarte repede de oameni deoarece toate aceste legi sunt implementate în spiritul uman. Legile cosmice se pot încălca, însă încălcarea lor conduce în mod sigur, automat și întotdeauna la consecințe negative pentru cel ce le-a încălcat. Consecința cea mai dramatică pentru cei ce încalcă legile cosmice este pierderea parțială sau totală a suveranității pe termen scurt sau pe termen lung. Deoarece aceste legi sunt foarte multe, pentru a înțelege conexiunea dintre ele și suveranitate, voi oferi numai câteva exemple.

Mintea funcționează pe diviziune. Altfel spus, mintea înțelege mai repede și mai bine un fenomen dacă fenomenul respectiv este divizat în componentele sale. Pentru a înțelege mai repede și mai bine legile cosmice le voi diviza în: legile cosmice subtile, legile naturii și legile morale. Legile cosmice, însă, acționează ca un totunitar. Pentru a înțelege mai bine faptul că aceste legi sunt foarte importante pentru omul suveran voi concretiza acest aspect oferind câteva exemple.

O lege cosmică subtilă spune că adevărul eliberează, iar minciuna încătușează. În consecință, un om suveran trebuie să-și folosească discernământul său pentru a putea recunoaște adevărul și să vorbească și să acționeze în conformitate cu adevărul.

O lege a naturii spune că dacă îți bagi mana în foc și o lași mai mult acolo îți vei arde mâna. Dacă vei ignora aceasta lege și îți vei băga mâna în foc, pentru un timp mai lung, îți vei arde mâna. Dacă îți vei arde mâna vei pierde întrucâtva din suveranitatea ta deoarece cu mâna arsă nu vei mai putea face exact ceea ce ai fi putut face cu mâna sănătoasă.

O lege morală spune să nu minți. Dacă vei minți îți vei pierde credibilitatea în fața oamenilor și deci vei pierde ceva din suveranitatea ta și anume suveranitatea din domeniul social. O altă lege morală spune că nu ai voie să ucizi. Cel ce comite o crimă poate fi izolat de comunitate prin faptul că va fi trimis la închisoare. În închisoare omul nu mai poate fi pe deplin suveran.

Ți-am oferit doar câteva exemple, însă aceste exemple pot continua. Observi foarte bine din aceste exemple faptul că legile cosmice subtile, legile naturii și legile morale sunt foarte importante pentru suveranitatea omului. După cum știm cu toții sistemul în care trăim este un sistem dictatorial și sclavagist. Acest sistem nu dorește ca oamenii să se declare suverani și face tot ce este posibil pentru a-i împiedica să devină suverani și pentru a-i menține în continuare în sclavie. Oamenii sistemului sunt întotdeauna cu cel puțin un pas înaintea oamenilor și cunoaște foarte bine ceea ce se petrece în popor. În momentul în care din popor se naște o mișcare, sistemul construiește imediat tehnici și strategii sociale pentru a împiedica afirmarea mișcării. O astfel de strategie a guvernanților este aceea de a infiltra oamenii săi în rândurile mișcării respective și de a prelua conducerea ei în vederea manipulării ei pe un drum greșit.

Această strategie se numește „luptă sub steag fals” sau „operațiune sub steag fals”. Sintagma „luptă sub steag fals” provine din luptele navale și desemnează situația în care o navă arborează steagul inamicului pentru a se apropia cât mai mult de inamic în scopul deschiderii focului. În cazul mișcării suveranilor, infiltrații plătiți de sistem își scriu pe steagul lor că luptă pentru suveranitate, însă intenția lor ascunsă este de a torpila din interior mișcarea suveranilor. Infiltrații plătiți de sistem se declară suverani și se comportă în așa fel încât să facă ridicolă ideea de suveranitate în fața oamenilor pentru ca oamenii să se distanțeze de această idee. Acești infiltrați sunt mincinoși, escroci și trădători!

Ține-te la distanță de infiltrații sistemului! Nu colabora cu ei! Este bine să-ți faci un grup mic de oameni în care ai încredere pentru a face publică ideea de suveranitate și pentru a conlucra împreună pentru ca din ce în ce mai mulți oameni să se declare suverani. Este bine să faci publică ideea de suveranitate deoarece gradul tău de suveranitate crește cu creșterea numărului de oameni ce se declară suverani. Toate instituțiile înregistrate, toate partidele politice, toate organizațiile non-guvernamentale, toate religiile instituționalizate și întreaga comunitate așa-zis științifică sunt operațiuni sub steag fals. Toate aceste organizații sunt structurate în mod piramidal. În structurile sociale de tip piramidal ordinele sunt transmise de sus în jos pentru ca aceste ordine, sub amenințarea cu violența și prin violență, să fie executate de cei mai de jos, adică de noi oamenii. În consecință, un om suveran nu trebuie niciodată să facă parte din astfel de organizații piramidale deoarece prin participarea la astfel de organizații, el își pierde suveranitatea.

Al doilea pas pe calea obținerii suveranității este crearea actelor de suveranitate în regie proprie. În unele țări, precum S.U.A., există avocați care fac astfel de acte. Prețurile pentru aceste acte încep cam la 4.000 de dolari americani. Cu puțin efort însă poți să-ți faci aceste acte în regie proprie. În acest fel, aceste acte te vor costa foarte puțin. Valabilitatea acestor acte este dată de autograful suveranului. Suveranul nu are semnătură, ci autograf. Pentru întărirea actelor de suveranitate poți recurge la un notar sau la doi martori. Aceasta însă nu este o condiție sine-qua-non, ci doar una opțională. În cazul în care recurgi la un notar este bine să specifici în acte următoarele:

Recurgerea la folosirea notarului de mai jos am făcut-o numai în scopul identificării mele. Utilizarea notarului nu poate oferi nimănui jurisdicție asupra mea și deci nu îmi poate afecta suveranitatea în niciun fel.

Fii Suveran!
Fii Liber!


Mihail Ispan


Copyright ©2016 by Foc în Agora