ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
MeditațiaNicoleta a pus următoarea întrebare:

„Ce este meditația luminii și cum să medităm?”

Pentru a răspunde la această întrebare voi clarifica următorii termeni și expresii:

. Meditația
. Meditația Luminii
. Cum să medităm?

. Meditația

Meditația este o metodă prin care se crește vibrația spiritului în vederea procesării carmei. Carma este cantitatea de informații ce provine prin percepția simțurilor și este stocată în memoria de lungă durată a spiritului. Spiritul este, printre altele, un procesator de carmă. Cu cât există mai puțină carmă neprocesată în spirit, cu atât nivelul de conștiință crește. Cu cât există mai multă carmă neprocesată în spirit, cu atât nivelul de conștiință descrește. În momentul în care în spirit există carmă neprocesată, meditatorul, deci cel ce meditează, simte în interiorul său o vibrație a spiritului ce se manifestă ca o pulsație. În momentul în care în spirit nu mai există carmă neprocesată, vibrația spiritului devine extrem de mare. Omul resimte această vibrație extrem de mare a spiritului ca o liniște interioară totală. Pentru a înțelege mai bine acest fenomen, imaginează-ți o roată așezată pe un ax și care nu are contact cu solul sau cu altceva. Dacă vei învârti cu viteză mică această roată, vei putea vedea rotația roții. Dacă vei învârti cu viteză extrem de mare această roată, roata va părea a fi în nemișcare. La fel este și cu spiritul! În momentul în care el vibrează cu o frecvență foarte mare, el pare a se afla în repaos și meditatorul resimte acest lucru ca o liniște interioară.

Meditația este un fenomen transcendental. Ea se află dincolo de inteligență, dincolo de înțelegere și dincolo de minte. De aceea, meditația nu se poate înțelege pe cale mentală. Toți cei care încearcă să înțeleagă meditația pe cale mentală ajung la concluzia că ea nu are sens. Meditația se poate practica numai de oamenii care se află pe un nivel de conștiință care permite practicarea meditației. Nivelul de conștiință nu depinde de nivelul de cunoaștere al omului și nici de numărul de cărți studiate sau citite. Un om neștiutor, deci cineva care nu a studiat prea mult, poate să se afle pe un nivel de conștiință mai ridicat decât un om care a studiat mulți ani în șir. Meditația poate transforma un neștiutor într-un om înțelept.

Meditația poate fi involuntară sau volitivă. Meditația involuntară se produce la toți oamenii. Ea se produce mai rar sau mai des și durează câteva secunde până la câteva minute. La cei ce trăiesc în strânsă legătură cu natura, care sunt vegetarieni și care nu consumă alcool, meditația se produce mai des și durează mai mult. La cei ce trăiesc departe de natură, care consumă produse animaliere și alcool, meditația se produce mai rar și durează mai puțin.

Meditația volitivă este meditația care se practică prin propria voință. Ea este o tehnică spirituală din cadrul practicii spirituale. Practica spirituală conține următoarele tehnici: meditația, posturile corporale și respirația conștientă. Meditația volitivă poate fi meditație pură sau meditație despre ceva.

În cadrul meditației pure, meditatorul coștientizează gândurile sale fără să se implice într-o conversație cu ele. În cadrul meditației despre ceva, meditatorul se concentrează asupra unui fenomen sau asupra unei forme pentru a înțelege în profunzime fenomenul sau forma respectivă. Conform opiniei mele, meditația despre ceva este inutilă și prezintă riscuri. Ea este inutilă deoarece poți înțelege un fenomen sau o formă și prin meditația pură. Meditația despre ceva prezintă riscuri deoarece, în cadrul ei, gândurile pot devia spre informații neplăcute.

În cadrul meditației pure, există multe metode de a medita. Conform experienței mele spirituale, cea mai simplă, cea mai sigură și cea mai eficientă metodă de a medita este Meditația Luminii.

. Meditația Luminii

Meditația Luminii constă în fixarea unui punct cu ochii și conștientizarea gândurilor fără a te implica într-o discuție interioară cu aceste gânduri. Dacă te surprinzi că ești implicat într-o discuție interioară, revino la meditație fără să-ți faci reproșuri. Reproșurile sunt o capcană a minții. Poți fixa un punct de pe perete, un obiect mic aflat la distanță sau o flacără de lumânare. Glanda pineală este în fapt partea grobiană a vortexului sincipital. Ea este o glandă fotosenzitivă, adică ea este sensibilă la lumină și reacționează la stimulii luminescenți. Meditația prin fixarea ochilor asupra unei flăcări de lumânare este ceva mai eficientă decât cea prin fixarea unui punct deoarece flacăra lumânării activează glanda pineală și vortexul sincipital. Punctul asupra căruia te concentrezi poate fi la o distanţă de ca. 50-70 cm de tine. În timpul practicării acestei meditații ochii lăcrimează și se înroșesc. Lăcrimarea este benefică ochilor, iar înroșirea ochilor denotă sanguinizarea lor.

La nivel grobian, deci la nivel material, Meditația Luminii sanguinizează trupul, în special organele interne, ceea ce conduce la însănătoșirea trupului. La nivel spiritual, Meditația Luminii activează funcțiile spirituale ceea ce conduce la înțelepciune, la caracterul astral al simțurilor și la înțelegerea în profunzime a formelor și fenomenelor.

. Cum medităm

Camera în care meditezi este bine să fie curată și bine aerisită. Din experiența mea am observat că meditația este mai eficientă dacă practici inclusiv posturile corporale și respirația conștientă. Înainte de a medita și după ședința de meditație este bine să respiri adânc. Recomand două ședințe de meditație pe zi: una înainte de răsăritul soarelui și alta după apusul soarelui. La început este bine ca ședința de meditație să fie de numai cinci minute, după care, la fiecare săptămână să mai adaugi cinci minute. Poți asculta muzică de meditație!

Pentru un practicant conștiincios recomand ca ședințele de meditație să ajungă la o durată de o oră. Pentru un practicant ambițios recomand ca ședințele de meditație să ajungă la o durată de două ore. Este bine să meditezi în poziția „floarea de lotus”. Dacă nu poți executa această poziție, poți să stai pe scaun sau pe canapea în poziție normală. Este bine să ai spatele drept pentru ca energiile spirituale să se scurgă mai bine. Cu cât avansezi în procesul meditativ, cu atât fenomenele ce au loc în acest proces par a fi mai magice. Aceste fenomene par magice pentru omul materialist, deci pentru cel ce se identifică mai mult cu trupul și cu simțurile trupești. Ele sunt însă fenomene normale. Vortexurile energetice din spirit se vor activa rând pe rând.

Principalele vortexuri energetice sunt: vortexul coccigian, cel sacral, cel solar, cel toracal, cel cervical, Ochiul Magic și vortexul sincipital. Aceste vortexuri energetice vor alimenta fibrele energetice din spirit. Aceste fibre energetice le vei resimți ca niște curenți de intensitate mică ce circulă prin corp. Simțurile tind să devină astrale. Vortexurile energetice, fibrele energetice și simțurile astrale devin din ce în ce mai inactive din momentul în care se renunță la meditație. În decursul procesului meditativ se activează focul coccigian. Focul coccigian se manifestă ca o fierbințeală a spatelui sau ca o funicătură ce se mișcă de jos în sus pe coloana vertebrală. Aprinderea foccului coccigian conduce la eliminarea tuturor fricilor și a însănătoșirii trupului.

După câteva luni de meditație capacitatea de concentrare va crește și vei reuși să-ți desprinzi spiritul de trup ceea ce permite călătoriile astrale. În acel moment vei avea dovada experimentală pentru faptul că spiritul există și nimeni nu te va mai putea convinge că el nu ar exista. Din acest moment ești știutor și maestrul spiritului tău. Practica spirituală este bine să fie continuată!

Practică spiritualitatea și va fi bine pentru tine!


Mihail Ispan


Copyright ©2016 by Foc în Agora