ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
Referitor la CIPNAm primit mai multe întrebări și comentarii referitoare la articolul meu „CIPN: Cartea de Identitate a Persoanei Naturale”. Am evaluat unele dintre aceste întrebări și comentarii ca fiind relevante deoarece răspunsul la acestea dezvăluie aspecte subtile și importante ale tematicii „Suveranitatea Ființei Umane” pe care am tratat-o în cadrul capitolului „Matrixul Terestru”.

Înainte de intra în tematica de față doresc să clarific cinci chestiuni.

În primul rând doresc să îți spun câte ceva despre lucrările mele. Lucrările mele nu sunt conforme cu logica scolastică, deci nu sunt conforme cu logica științifistă învățată în cadrul sistemului de învățământ, ci cu logica științifică, naturală și profundă. Pentru a înțelege lucrările mele în profunzime este bine să citești cu mare atenție aceste lucrări, să urmărești cu toate simțurile tale fenomenele pe care le descriu și să gândești profund și cu o minte eliberată de doctrine și supusă spiritului tău. Scriu acest lucru pentru a evita pe cât posibil întrebările redundante. Întrebările redundante sunt cronofage. Îmi rezerv dreptul de a-mi folosi timpul meu liber în folosul întregii comunități și mai puțin, sau chiar deloc, pentru a formula răspunsuri la întrebări individuale și redundante. Te rog să ai înțelegere pentru acest fapt și să nu îmi răstălmăcești cuvintele! Îți mulțumesc pentru înțelegerea ta!

Am observat în ultimul timp faptul că există mulți useri care îmi copiază textele mele și le distribuie pe rețelele de socializare fără a menționa autorul și sursa, insinuând în acest fel că ei au scris aceste texte. Acești useri fac acest lucru în scopul de a obține multe like-uri și distribuiri. Poți să copiezi texte din cadrul creațiilor mele, deci din cărți, articole, clipuri și imagini explicative, cu condiția ca la publicarea lor să menționezi autorul și sursa. Dacă nu menționezi autorul și sursa publicarea acestor texte este furt intelectual. Nu este bine să furi, nici chiar în cazul în care crezi că nu vei fi pedepsit pentru acest furt. Toate creațiile mele sunt protejate de legile internaționale și naționale ale copyright-ului. În conformitate cu legile copyright-ul ai dreptul de a publica texte scurte din cadrul creațiilor mele cu condiția ca la publicarea lor să adaugi autorul și sursa. Publicarea textelor lungi necesită aprobarea inițială a autorului și menționarea autorului și a sursei. Te rog să ai înțelegere pentru acest fapt și să nu îmi răstălmăcești cuvintele! Îți mulțumesc pentru înțelegerea ta!

În al doilea rând doresc să-ți transmit faptul că suveranitatea individuală este una dintre posibilitățile prin care oamenii se pot elibera din sclavia sistemului matriceal. Suveranitatea individuală nu poate fi negată și nici nu poate fi interzisă în mod legal de sistem deoarece, în momentul în care sistemul matriceal neagă sau interzice suveranitatea individuală, el neagă sau interzice inclusiv suveranitatea papală ceea ce va conduce la prăbușirea sistemului actual căci suveranitatea papală este elementul principal pe care se sprijină acest sistem. În consecință, suveranitatea este un fundament forte al oamenilor pe care se poate construi strategia eliberării noastre din sclavie. Deoarece oamenii sistemului nu pot nega și nici nu pot interzice suveranitatea individuală, lor nu le rămâne decât o șansă și anume să infiltreze oamenii lor în rândul mișcării suveranilor care să producă vrajbă și ceață în mințile oamenilor. Fii foarte atent în această privință pentru a nu pica în capcanele întinse de infiltrații sistemului! Infiltrații sistemului nu trebuie izolați și nici combătuți, ci este bine să le trimitem semnale și să le spunem șleau în față că suveranitatea individuală este bună și pentru ei.

În al treilea rând doresc să explic dintr-un alt unghi de vedere trei termeni și anume: „persoana” „persoana naturală” și „persoana fizică” în dorința de a lumina din mai multe părți aceste sintagme în scopul de a le înțelege cât mai bine.

În limbajul comun termenul „persoana” poate însemna și om. În limbajul legal și codat al sistemului, limbaj numit și limba legaleză, persoana are semnificația de „date personale aflate pe un suport fizic”.

Persoana naturală este un set de date ce ia naștere în mod natural în momentul nașterii ființei umane. Ea este o entitate fictivă și indică asupra ființei umane. Ea este titlul alodial asupra proprietății ființei umane. Deținătorul titlului alodial este proprietarul de drept al proprietății sale. Deținătorul titlului alodial nu are nevoie să plătească impozite și taxe, nu poate fi expropriat și nu trebuie să presteze servituți față de cineva. Persoana naturală se scrie așa: inițialele se scriu în majuscule, iar restul literelor se scriu în minuscule. Inițialele scrise în majuscule simbolizează faptul că ea este o entitate fictivă deoarece majusculele, în simbolistica sistemului, înseamnă entitate fictivă sau moartă. Restul literelor scrise în minuscule simbolizează faptul că ea este o entitate ce ia naștere în mod natural și care indică asupra ființei umane.

Persona fizică este un set de date alcătuit din datele personale și din însemnele statului. Ea este o entitate fictivă și o creație artificială construită de altă entitate fictivă și artificială, i.e. construită de statul corporatist. Persoana fizică indică asupra firmei ființei umane create de stat. Ea este titlul legal asupra proprietății ființei umane. Titlul legal nu este un titlu alodial, ci doar un titlu de posesie. Deținătorul titlului legal este posesorul proprietății însă nu este proprietarul alodial al proprietății. De aceea deținătorul titlului legal trebuie să plătească impozite și taxe și poate fi în orice clipă expropriat. Persoana fizică se scrie în totalitate în majuscule. Inițialele scrise în majuscule simbolizează că persoana fizică este o entitate fictivă. Restul literelor scrise în majuscule simbolizează faptul că ea este o creație artificială a unei entități fictive și artificiale, i.e ea este o creație a statului corporatist.

În al patrulea rând doresc să-ți vorbesc despre ficționalitatea persoanei. Atât persoana naturală cât și persoana fizică sunt ficțiuni deoarece ele sunt numai niște seturi de date, iar aceste date sunt ficțiuni inventate de mintea umană. Ficționalitatea nu este nici bună și nici rea. Altfel exprimat, ficționalitatea poate fi bună sau rea. Dacă ficționalitatea este folosită în scopuri benefice pentru toți oamenii atunci putem spune că ea este bună. Dacă ficționalitatea este folosită în scopul de a fi benefică unei minorități de oameni și a fi malefică și distructivă pentru majoritatea oamenilor atunci putem spune că ea este rea. Toate produsele tehnologice de pe această planetă au fost create pe baza matematicii scolastice. Fundamentul matematicii scolastice este format din cifre, numere și operații matematice. Cifrele, numerele și operațiile matematice există doar în mintea omului și deci ele sunt ficțiuni. Cu toate că produsele tehnologice sunt create pe un fundament fictiv ele pot fi bune dacă sunt utilizate în favoarea tuturor oamenilor. În societatea noastră produsele tehnologice sunt folosite, în marea lor majoritate, în defavoarea majorității oamenilor. Cu ajutorul acestor produse tehnologice stăpânii lumii, prin intermediul slujitorilor lor umili, spionează și controlează populația lumii.

Concluzie:
Ficționalitatea este bună atâta timp cât ea este folosită în favoarea tuturor oamenilor. Ficționalitatea este rea atunci când ea este folosită, precum în cazul societății noastre, în defavoarea majorității oamenilor. În consecință, nu ficționalitatea persoanei fizice este deranjantă pentru noi, ci faptul că persoana fizică a fost creată de stat prin furtul identității noastre și în scopul de a ne priva de drepturile noastre inalienabile și de proprietățile noastre alodiale.

În al cincilea rând doresc să clarific unele lucruri principiale în legătură cu suveranitatea. Termenul „suveranitate” este un termen generic ce poate desemna multe idei. În capitoului „Matrixul Terestru” eu scriu depre suveranitatea individuală și nu despre suveranitatea Divinității, suveranitatea națională sau alte tipuri de suveranitate. Suveranitatea individuală este o caracteristică a ființei umane și înseamnă că ființa umană se supune numai legilor cosmice și nu altor oameni sau regulilor oamenilor.

Bun! Și acum să trec la tematica în speță.

Parafrazez din memorie și explicitez comentariul persoanei A:

„La rubrica emitentul apare persoana fizică. Persoana este o entitate fictivă și nu poate fi emitentul CIPN! Ar trebui ca în rubrica emitentul să fie trecută ființa umană!”

Explicație:

Limbajul uman este un limbaj implicit și nu explicit. Cu ajutorul limbajului uman nu vei reuși niciodată să explici un fenomen în mod exhaustiv. Altfel spus, cu ajutorul limbajului uman nu vei reuși niciodată să explici curentul electric într-un mod atât de perfect și de vast încât să poți aprinde un bec cu ajutorul explicației.

Expresia „Emitentul: LIVIU-PETRICĂ TIANU”, exprimată într-un grad mai mare de explicitare, înseamnă următoarele:

„La realizarea acestei cărți de identitate au muncit mai mulți oameni. În rubrica emitentul nu se pot trece toate numele oamenilor care au lucrat la realizarea acestei cărți și nu se obișnuiește nicăieri în lume să se treacă toate numele acestor oameni în rubrica emitentul. Emiterea acestei cărți a fost făcută prin intermediul firmei LIVIU-PETRICĂ TIANU ce aparține ființei umane ce se auto-intitulează Liviu-Petrică Tianu.”

Uită-te atent pe fotografia digitală a CIPN-ului! Vei observa că spațiul rezervat rubricii „Emitentul” este foarte mic. În consecință, în această rubrică nu se poate trece expresia „Emitentul: LIVIU-PETRICĂ TIANU”, exprimată într-un grad prea mare de explicitare.

Persoana A spune că o entitate fictivă nu poate să emită CIPN-ul și de aceea nu se poate trece în rubrica „Emitentul” persoana fizică deoarece această persoană este fictivă. Persoana A propune ca în rubrica „Emitentul” să fie trecută ființa umană. Absolut orice scrii în rubrica „Emitentul” este fictiv deoarece cuvintele scrise pe o fotografie digitală sunt toate ficțiuni, iar cele scrise pe card, cu excepția tușului și a cernelii cu care sunt scrise, sunt și ele ficțiuni. Persoana A afirmă în comentariul ei că pe CIPN ar trebui să fie trecută ființa umană. Ființa umană, în carne și oase, nu o poți pune pe CIPN.

Haideți să observăm ce scriu autoritățile pe cartea de identitate în rubrica „Emisă de”! Uită-te atent pe cartea de identitate a persoanei fizice! Vei observa că în rubrica „Emisă de” este trecută denumirea unei instituții statale precum „SPCLEP Constanța”. Această denumire este și ea o ficțiune. Cartea de identitate a persoanei fizice a fost făcută de oameni, însă în rubrica „Emisă de” este trecut un nume de instituție, deci o ficțiune.

Să luăm un alt exemplu!

Observă că pe toate produsele se scrie numele firmei care le-a produs și nu oamenii care au fabricat aceste produse cu toate că numele firmei este și el o ficțiune. Aceasta este o procedură rațională și practică! La rubrica „Emitentul” se trece firma prin intermediul căreia s-a produs obiectul pe care se află rubrica „Emitentul”.

Și acum să trec la rezolvarea unei alte nelămuriri!

Persoana B a formulat următorul comentariu:

„Ce înseamnă Persoană Naturală? Persoana este o mască, o ficțiune. Cum poate o mască sau o ficțiune să fie naturală?”

Dacă aș dori să înțeleg această întrebare mot a mot, atunci aș putea răspunde așa:

„Desigur că o mască poate să fie naturală. Măștile se fac din diverse materiale: lemn, carton etc. O mască din lemn, spre exemplu, este o mască naturală deoarece a fost creată din lemn, deci a fost creată dintr-un material natural.”

Persoana B a dorit să exprime faptul că o ficțiune ar fi o entitate abstractă, un lucru natural ar fi o entitate concretă și persoana este ficțiune. În consecință, expresia „Persoană Naturală” ar fi, conform logicii persoanei B, un pleonasm deoarece, persoana este o entitate abstractă și termenul „natural” ar indica asupra unei entități concrete.

Revin din nou la ce am spus mai sus și anume revin la faptul că limbajul uman este un limbaj implicit și nu explicit. În consecință, sintagma „persoană naturală” deține un mesaj implicit. Sintagma „persoană naturală” nu înseamnă că persoana provine din natură, spre exemplu prin creșterea ei dintr-o sămânță sau prin nașterea ei dintr-un animal ovipar sau dintr-un mamifer, așa precum înțelege persoana B. Sintagma „persoană naturală” înseamnă o persoană care a apărut într-un mod natural la nașterea ființei umane respective. Această sintagmă stă în contrast cu sintagma „persoană fizică” care a apărut într-un mod artificial prin furtul identității ființei umane.

Comentariu persoanei C:

„Nu există persoană naturală! Există numai persoană fizică!”

În momentul nașterii tale apare un set de date format din următoarele date: numele tău, numele neamului tău, data nașterii tale, localitatea unde te-ai născut etc. Acest set de date este identitatea ta și poate fi numit „persoană naturală” deoarece el se naște în mod natural și deci nu este o creație artificială. Persoana C dorește să spună în comentariul său că în legislația sistemului nu există persoană naturală. Acest lucru este corect! În legislația sistemului nu există persoană naturală deoarece, dacă aceasta ar exista, ființa umană ar fi fost recunoscută de autorități ca fiind ființă suverană și autoritățile nu ar mai putea controla o ființă suverană.

Crearea ființei umane o putem descrie prin intermediul a două expresii pentru ca această creație să fie înțeleasă atât de cei ce cred că Universul a fost creat de o ființă supremă cât și de cei care nu cred că el a fost creat de o asemenea ființă:

. prima expresie:

„Ființa umană este o ființă care a fost creată de Creatorul Universului”.

. a doua expresie:

„Ființa umană este o ființă care a luat naștere în urma legilor de funcționare ale Universului”.

Ambele expresii sunt în fapt echivalente. Ele exprimă faptul că ființa umană a apărut datorită și în conformitate cu legile Universului. Datorită faptului că ființa umană a apărut datorită și în conformitate cu legile Universului ea trebuie neapărat să se supună acestor legi. Creația trebuie întotdeauna să se supună legilor Creatorului.

Autoritățile cunosc foarte bine acest aspect. Ființa umană se supune numai legilor creatorului și de aceea ea nu are nevoie să se supună autorităților. Autoritățile doresc însă ca ființa umană să se supună lor și de aceea ele recurg la o viclenie pentru a-și putea satisface această dorință. Viclenia constă în faptul că ele creează o persoană fizică și îndoctrinează omul, încă de mic copil, să creadă că el ar fi totuna cu persoana fizică. Autoritățile fac legi pentru această persoană fizică. Deoarece autoritățile sunt creatorul persoanei fizice, această persoană fizică trebuie să se supună legilor creatorului ei. Deoarece omul îndoctrinat crede cu tărie că el este persoana fizică, el se va supune legilor create de autorități.

În fapt așa-numitele legi de tip uman nu sunt legi, ci numai niște reguli inventate pe baze neștiințifice și impuse prin amenințarea cu violența și prin violență. Legile sunt bazate întotdeauna pe știință, realitate și adevăr, sunt inalienabile, sunt imuabile și sunt universal valabile. Oamenii nu dețin capacitatea de a face legi.

Întrebarea persoanei D:

„De ce este scris Neam, deci numele neamului, și nu Nume de Familie?”

Neamul este mai mult decât o familie deoarece el este în fapt totalitatea oamenilor înrudiți între ei prin sânge sau prin alianță. Autoritățile doresc întotdeauna divizarea comunității pentru a o controla. Ele divizează oamenii în grupuri de oameni după care aceste grupuri sunt și ele la rândul lor divizate pe mai departe. Prin folosirea termenului „Nume de familie” autoritățile despart acea familie de neamul din care se trage acea familie. În consecință, este bine să folosești termenul „Neam” și nu „Nume de familie”.

Întrebarea persoanei E:

„De ce nu este scris numele părinților?”

Numele părinților este scris în certificatul de naștere deoarece părinții au legătură imediată cu nașterea copilului. Deoarece numele părinților sunt trecute în certificatul de naștere nu mai este nevoie să fie trecute și pe CIPN. Pe CIPN este bine să se afle un set de date minimal care să te identifice. Datele de pe CIPN-ul de mai sus sunt îndeajuns pentru a te putea identifica. Mai multe date nu sunt necesare. Acest lucru este bun pentru a te proteja pe tine și pe părinții tăi.


Mihail Ispan
11.02.2018


Copyright ©2016 by Foc în Agora