TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARECONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA ACESTEI PAGINI DE INTERNET

Accesarea acestei pagini de internet este echivalentă cu acceptarea de către dumneavoastră a tuturor termenilor şi condiţiilor. Utilizarea acestei pagini de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi această pagină, când o parcurgeţi şi o utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat termenii și condițiile de utilizare.

COPYRIGHT ȘI DREPTURILE DE AUTOR

Pagina Foc-în-Agora.Eu este în totalitatea sa o operă de artă. Autorul acestei pagini este Mihail Ispan. El îşi rezervă toate drepturile legale recunoscute autorilor conform legislației europene.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.8/1996, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 şi cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005, drepturile de autor asupra lucrării de faţă aparţin exclusiv creatorului ei, respectiv lui Mihail Ispan.

Pagina nu poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă, nici în tot, nici în parte, sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice, fără acordul scris şi semnat de autor. Vânzarea parţială sau totală a acestui pagini, fără aprobarea explicită a autorului, este strict interzisă.

Cine va încălca legile copyrightului şi cele ale dreptului de autor este culpabil şi va avea de suferit rigorile legilor în vigoare. El va fi avertizat contra cost şi va trebui să compenseze prejudiciul adus.

Conținutul și designul acestui website, precum și orice alt material având legătură cu acestea sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite cuiva să utilizeze sau să reproducă materialele de pe această pagină fără a deține o permisiune scrisă și semnată din partea proprietarului. Puteți copia și printa conținutul acestei pagini doar pentru folosința dumneavoastră personală, lipsită de orice intenție comercială. În orice alte cazuri, conținutul acestui website nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea autorului:

- Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.

- Modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea autorului.

- Îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra paginii și a conținutului ei.

Orice utilizare a conținutului acestei pagini, în alte scopuri decât cele permise în mod expres de prezentul document, este interzisă.

Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: M.Ispan@Foc-în-Agora.Eu.

Pentru uzul personal puteţi să faceţi o copie electronică.

Publicarea informațiilor copiate, prin intermediul internetului, cu ajutorul tiparului, pe cale verbală, spre exemplu în colocvii, seminarii şi alte discuţii publice, se poate face numai cu menţionarea sursei, în mod gratuit şi nu în scopuri comerciale. Copierea designului paginii şi modificarea elementelor de pagină sunt strict interzise.

HYPERLINKURI CĂTRE ALTE PAGINI

Această pagină poate să conţină hyperlink-uri către alte website-uri. În cazul în care accesaţi unul din aceste link-uri, părăsiţi pagina Foc-în-Agora.Eu, iar noi nu avem nici un control asupra website-ului de destinaţie. De aceea nu suntem răspunzători de informaţiile pe care le puteţi furniza în timp ce vizitaţi alte site-uri. Autorul paginii Foc-în-Agora.Eu nu poate fi, în nici un caz, făcut responsabil pentru punerea la dispoziţie a unor website-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la website-ul său şi nu este responsabil, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste website-uri sau plecând de la aceste website-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

Autorul a lucrat la această pagină de internet în mod profesional, competent şi conştiincios. Cu toate acestea, el nu preia vreo garanţie în ceea ce priveşte integralitatea, precizia şi practicabilitatea informaţiilor prezentate. Responsabilitatea implementării informaţiilor de pe această pagină electronică revine în totalitate cititorului. Este exclusă răspunderea autorului pentru eventualele greşeli şi consecinţele rezultate din acestea.

Pagina Foc-în-Agora.Eu nu răspunde pentru nici o daună directă sau indirectă cauzată de accesarea ei sau ca urmare a utilizării informațiilor prezentate în conținutul acestei pagini. Materialele din conținutul acestui website au caracter pur informativ, iar autorul nu oferă nici o garanție pentru conținutul sau pentru utilizarea acestuia. Informațiile despre serviciile oferite, caracteristicile și donațiile corespund realității la momentul postării lor pe pagină sau la momentul actualizării diferitelor pagini subsecvente. Aceste informații, cu caracter pur informativ, nu sunt și nu trebuie considerate oferte contractuale pentru serviciile oferite. De asemenea autorul nu este răspunzător de erorile de redactare ce pot apărea pe pagină.
Autorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte eventuale defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

ACTUALIZAREA CONDIȚIILOR GENERALE

Autorul paginii Foc-în-Agora.Eu își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza prezentul document, inclusiv termenii și condițiile de utilizare ai/ale paginii, fără nici o notificare prealabilă. Din acest motiv vizitatorii sunt rugaţi să verifice în mod periodic prezentul document.

DREPT APLICABIL

Termenii și condițiile, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea, funcţionarea, disfuncţionalitatea acestei pagini se supun dreptului intern european. Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legile europene în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor germane. Limba termenilor și condițiilor şi a paginii este limba română.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pentru orice nelămurire vă rugăm să ne contactaţi. Datele de contact le găsiți în rândurile de mai jos.


E-Mail: M.Ispan@Foc-în-Agora.Eu


Copyright ©2016 by Foc în Agora


Termeni şi condiţii